Partnerzy

Remigiusz Sobieski - Adwokat

Partner. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał od czasów studiów i aplikacji w kancelariach zajmujących się obrotem gospodarczym. W 2011 r. został wpisany na listę adwokatów i od tego czasu zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców. Szczególnie interesuje się sprawami związanymi z funkcjonowaniem spółek, prawem pracy, zamówieniami publicznymi, obroną karną w sprawach gospodarczych, sprawami administracyjnymi i obsługą prawną podmiotów sektora publicznego.

Andrzej Spychała - Adwokat

Partner. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2006 r. za pracę magisterką otrzymał I. nagrodę w konkursie zorganizowanym z okazji XX-lecia Trybunału Konstytucyjnego. W tym samym roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, zdobywając jednocześnie dwiadczenie zawodowe w spółce adwokackiej specjalizującej się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i spółdzielni. W 2010 r. został wpisany na listę adwokatów i od tego czasu zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców. Szczególnie interesuje się branżami deweloperską, telekomunikacyjną, e-commerce, prawem umów oraz prawem własności intelektualnej i nowych technologii.

Ewelina Sobieska – Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy, główna księgowa. Absolwentka rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego na wydziale Prawa i Administracji UMK. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie obsługi księgowej i podatkowej przedsiębiorstw. Dysponuje również doświadczeniem w sporządzaniu sprawozdań finansowych, przeprowadzaniu audytów podatkowych, przygotowywaniu opinii podatkowych (VAT, CIT, PIT).

Barbara Spychała-Krzesaj – Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy, wykładowca i trener (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, WSB w Poznaniu, Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu), absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), absolwentka Studium Podyplomowego w zakresie Rachunkowości oraz Studium Podyplomowego z Prawa Gospodarczego. Posiada szerokie doświadczenie z pracy w Izbie Skarbowej, w Urzędzie Kontroli Skarbowej, następnie Kancelarii Podatkowej oraz z kilkunastoletniej własnej praktyki z zakresu doradztwa podatkowego, księgowości, szkoleń dla sektora prywatnego oraz publicznego. Szczególnie interesuje się doradztwem podatkowym, pomocą w prawidłowej i bezpiecznej organizacji działalności, a także reprezentacją przedsiębiorców w sprawach podatkowych.