Procesy i procedury

Działalność gospodarcza wiążę się z różnego rodzaju interakcjami, z klientami, kontrahentami, dostawcami czy organami państwa. Interakcje te są często regulowane skomplikownymi procedurami, które stanowią podstawę podejmowanych decyzji czy rozstrzygania sporów. 

Ważne jest nie tylko prowadzenie działalności zgodnie z prawem, ale także umiejętne korzystanie z dostępnych środków prawnych w przypadku zaistniałych problemów prawnych, konfliktów, wątpliwości czy potrzeby szybkiego uzyskania lub przeciwnie uniknięcia decyzji. Nierzadko rozwiązanie problemu leży wyłącznie w gestii właściwego korzystania ze środków procesowych.