Procesy i procedury

Działalność gospodarcza wiążę się z różnego rodzaju interakcjami, z klientami, kontrahentami, dostawcami czy organami państwa. Interakcje te są często regulowane skomplikownymi procedurami, które stanowią podstawę podejmowanych decyzji czy rozstrzygania sporów. 

Ważne jest nie tylko dążenie do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem (podlegającym rozrostowi, wykładni urzędowej i zmianom), ale także umiejętne korzystanie z dostępnych środków prawnych w przypadku możliwych problemów prawnych, sporów, wątpliwości czy potrzeby szybkiego uzyskania rozstrzygnięcia lub przeciwnie uniknięcia potencjalnie szkodliwej decyzji materialno-prawnej lub procesowej. Nierzadko rozwiązanie problemu leży wyłącznie w gestii właściwego korzystania ze środków procesowych.