Umowy

Umowy w działalności gospodarczej są powszechne i mają kluczowe znaczenie. Dobra umowa porządkuje współpracę z klientem / kontrahentem, pomaga uniknąć sporów i kar, a zarazem zabezpiecza interesy w sytuacji, gdy do sporu jednak dojdzie.  

Warto pamiętać, że przy każdej współpracy z klientem / kontrahentem, w szczególności na zasadzie coś za coś, zawsze dochodzi do zawarcia jakiejś umowy, nawet jeżeli nie została bliżej ustalona czy spisana. W takiej sytuacji treść umowy jest rekonstruowana z okoliczności i przepisów prawa, najczęściej Kodeksu cywilnego, a umowa taka może być niekorzystna lub wprost stwarzać niepotrzebne zagrożenia i zachęty.

Oferujemy formy doradztwa prawnego w zakresie umów, dostosowane do sytuacji i potrzeb klienta;  w grę wchodzi:  

Przezorne warunki umowne na początku - zabezpieczają prawidłową realizację umowy, zniechęcają do sporów i pozwalają skupić się  na satysfakcji z jej wykonania na końcu. Dobra umowa nie przeszkadza, pomaga, jest możliwie niewidoczna, jak dobry smar w poruszających się trybach.