Współpraca

Oferta Kancelarii

Wspieramy biznes, szukamy rozwiązań, służymy pomocą w zabezpieczaniu działalności gospodarczej. Trudne otoczenie prawne i podatkowe jest codzienną przestrzenią naszej pracy. Naszym celem jest udzielanie pomocy, która przynosi zyski lub je zabezpiecza, naprawia doznane szkody lub pomaga ich uniknąć, wspiera otwieranie nowych obszarów działalności lub zabezpiecza dotychczasowe.

Staramy się, aby nasza praca efektywnie towarzyszyła działalności gospodarczej klienta.

Jeżeli przychodzisz do nas po raz pierwszy, potrzebując pomocy adwokata lub doradcy podatkowego, zapraszamy do kontaktu także w jednostkowych sprawach.

Stałym klientom oferujemy dogodne warunki współpracy dostosowane do potrzeb.

Komunikacja

W sprawach bieżących optymalną formą komunikacji jest korespondencja e-mail.

W sprawach pilnych, organizacyjnych lub złożonych wskazana jest komunikacja telefoniczna lub wideokonferencje.

Kancelaria oferuje różne formy komunikacji z różnymi poziomami zabezpieczeń stosownie do potrzeb:

  • korespondencja e-mail i przechowywanie dokumentów za pomocą standardowych zabezpieczeń danych przy wykorzystaniu uznanych dostawców poczty elektronicznej i usług przechowywania danych,

  • oferujemy także korespondencję elektroniczną e-mail oraz przechowywanie danych z wykorzystaniem dodatkowych zabezpieczeń typu Encryption End to End (w pełni szyfrowany przesył oraz przechowywanie danych) z wykorzytsaniem dostawców wyspecjalizowanych w dostarczaniu szczególnie bezpiecznych usług komunikacji elektronicznej,

  • komunikacja telefoniczna zwykła (czyli niezabezpieczona, jak rozmowy przez telefon) lub komunikacja z wykorzystaniem aplikacji szyfrowanych usług głosowych,

  • na życzenie klienta w określonych sytuacjach możliwa jest także współpraca całkowicie offline.

Spotkania

Sprawy wrażliwe, trudne lub złożone najlepiej omówić na spotkaniu. Przed spotkaniem, o ile to możliwe, udostępnij nam informacje lub dokumenty, które mogą pomóc w przygotowaniu spotkania. Wówczas przebiegnie ono bardziej efektywnie.

Dokumenty

Współpraca przeważnie wymaga dostarczenia przez Twoją firmę dokumentów, czasem dużej ilości. Fizyczne dokumenty możesz przekazać na adres kancelarii a pliki drogą elektroniczną ("Kontakt"). Dobrze, jeśli dokumenty zachowują określony porządek (np. tematyczny, chronologiczny), ale nie ma takiej konieczności (sami uporządkujemy dokumenty). W przypadku przekazywania fizycznych dokumentów nie ma potrzeby ich dodatkowego zszywania dla nas.