Reorganizacje

Reorganizacja firmy służy zabezpieczeniu jej działalności, optymalizacji kosztów jej prowadzenia oraz zarządzenia ryzykiem. Reorganizacja może przybrać różne formy, przykładowo może to być:

W ostatnich latach przepisy dotyczące przekształceń i spółek zostały zliberalizowane na tyle, że często dostępne są uproszczone formy reorganizacji (przekształceń). Po przekształceniu spółce przekształconej (z JDG, z innej spółki) przysługują wszystkie prawa i obowiązki wcześniej istniejącego podmiotu a więc dalsza działalność odbywa się bez żadnych zakłóceń, na zasadzie kontynuacji.

Pomagamy wybrać formę, zakres i sposób reorganizacji firmy, stosownie do potrzeb i celów przedsiębiorcy.