MSP Sobieski Spychała Adwokaci i Partnerzy Spółka Partnerska

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa - Prawo i Podatki

Umowy

Biznes na bieżąco zabezpieczany. Weryfikuj umowy, dokumentuj transakcje, kontroluj warunki prawne współpracy. Stawiaj kroki na pewnym gruncie. Sprawdzaj możliwości działania przy problemach z umową, zanim ujawni się spór.

Audyty

Warto sprawdzać, czy kluczowe procesy w Twojej firmie są prawidłowe i aktualne, czy są jeszcze korzystne i legalne. Przed szkodą.

Wzorce

Ułatwiaj firmie i klientom działalność wprowadzając w życie regulaminy i optymalne wzory dla powtarzalnych czynności (offline i online). Pomoc w automatyzacji procesów.

Zamówienia publiczne

Obroń swoją wygraną lub odsuń konkurenta, gdy ten nie spełnia warunków (formalnych, podatkowych, merytorycznych). Porady. Pisma. Pytania. Odwołania.

Windykacje

Odzyskuj to, co należy do Ciebie. Optymalizuj procesy windykacji. Windykacje przedsądowe, sądowe, komornicze. E-sąd. Zorganizowanie windykacje większej liczby roszczeń.

Reorganizacje

Zarządzaj ryzykiem. Zabezpieczaj interesy i aktywa. Optymalizuj organizację firmy i strukturę majątku, dla dobra Twojej firmy i dla dobra Twojej rodziny.

Procesy i procedury

  • Postępowania cywilne

  • Postępowania podatkowe

  • Postępowania administracyjne

  • Postępowania specjalne

  • Obrona karna w sprawach gospodarczych

Negocjacje i ugody

Zważywszy okoliczności bywa, że ugoda jest optymalnym rozwiązaniem. Doprowadzenie do zadowalającej ugody zwykle wymaga połączenia elementów jakiegoś zagrożenia i jakiejś korzyści. Oferujemy analizę sprawy, pomoc w wypracowaniu optymalnej taktyki negocjacyjnej oraz pomoc lub reprezentację w negocjacjach, w oparciu o wieloletnie doświadczenia polubownie kończonych sporów.