MSP Sobieski Spychała Adwokaci i Partnerzy Spółka Partnerska

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa - Prawo i Podatki

Umowy

Biznes na bieżąco zabezpieczany. Weryfikuj umowy, dokumentuj transakcje, kontroluj warunki prawne współpracy. Stawiaj kroki na pewnym gruncie. Sprawdzaj możliwości działania przy problemach z umową, zanim ujawni się spór.

Audyty

Warto sprawdzać, czy kluczowe procesy w Twojej firmie są prawidłowe i aktualne, czy są jeszcze korzystne i legalne. Przed szkodą.

Wzorce

Ułatwiaj firmie i klientom działalność wprowadzając w życie regulaminy i optymalne wzory dla powtarzalnych czynności (offline i online). Pomoc w automatyzacji procesów.

Zamówienia publiczne

Obroń swoją wygraną lub odsuń konkurenta, gdy ten nie spełnia warunków (formalnych, podatkowych, merytorycznych). Porady. Pisma. Pytania. Odwołania.

Procesy i procedury

  • Postępowania cywilne

  • Postępowania podatkowe

  • Postępowania administracyjne

  • Postępowania specjalne

  • Obrona karna w sprawach gospodarczych

Negocjacje i ugody

Zważywszy okoliczności bywa, że ugoda jest optymalnym rozwiązaniem. Doprowadzenie do zadowalającej ugody zwykle wymaga połączenia elementów jakiegoś zagrożenia i jakiejś korzyści. Oferujemy analizę sprawy, pomoc w wypracowaniu optymalnej taktyki negocjacyjnej oraz pomoc lub reprezentację w negocjacjach, w oparciu o wieloletnie doświadczenia polubownie kończonych sporów.