MSP Legal Domański Spychała Rackiewicz 

Adwokaci i Radcowie Prawni 

Spółka Partnerska

Prawo i Podatki Przedsiębiorstw

Zamówienia publiczne

Obroń swoją wygraną lub odsuń konkurenta, gdy ten nie spełnia warunków (formalnych, podatkowych, merytorycznych). Porady. Pisma. Pytania. Odwołania.

Negocjacje i ugody

Zważywszy okoliczności ugoda może okazać się optymalnym rozwiązaniem. Zadowalająca ugoda minimalizuje koszty finansowe i czasowe poświęcone na zakończenie sprawy oraz maksymalizuje możliwe do osiągnięcia korzyści. Doprowadzanie do takiej ugody zwykle wymaga sprawnego odkrywania i łączenia realnych elementów zagrożenia i korzyści, których przekonująca wizja pomaga skłonić drugą stronę do ugody. Oferujemy analizę sprawy i pomoc w wypracowaniu optymalnej taktyki negocjacyjnej na etapie przed wybuchem sporu, w trakcie jego trwania oraz już w procesie sądowym; oferujemy także wsparcie lub bezpośrednią reprezentację w negocjacjach ugodowych, w oparciu o wieloletnie doświadczenia polubownie zakończonych sporów.